Only Sport Ltd Premiership

UPCOMING FIXTURES:

4th February 2024

Pollokshields Utd v Firwood Utd

Thornliebank Thistle v Glasgow Irish

Southside Spartans v Glasgow Diverse

Dalmuir Utd v Glasgow Caley Utd

11th February 2024

Free week Firwood Utd

Castlemilk v Glasgow Diverse

Glasgow Caley Utd v Southside Spartans

Thornliebank Thistle v Pollokshields Utd

Maryhill Black Star v Dalmuir Utd

Maryhill Milan v Glasgow Irish

LATEST RESULTS:

14th January 2024

Southside Spartans 4-4 Glasgow Irish

Pollokshields Utd P-P Castlemilk FC

Glasgow Diverse 5-3 Glasgow Caley

Thornliebank Thistle 1-6 Maryhill Milan

Firwood Utd 1-4 Maryhill Black Star

21st January 2024

Glasgow Irish 6-0 Dalmuir Utd

Firwood Utd 1-1 Glasgow Caley Utd

PosTEAMPWDLGSGAGDPTS
1stGLASGOW DIVERSE16112353391435
2ndMARYHILL MILAN13103066273933
3rdCASTLEMILK AFC1391373334028
4thFIRWOOD UTD169164437728
5thPOLLOKSHIELDS UTD1271440241622
6thGLASGOW CALEY UTD176294468-2420
7thSOUTHSIDE SPARTANS155284044-417
8thMARYHILL BLACK STAR134273934514
9thTHORNLIEBANK TH1831142983-5410
10thGLASGOW IRISH1723123473-399